Portfolio - Coaching

Als vrijwilliger én als professional train ik mensen om - op een verbindende manier - over hun geloof te kunnen praten en het geloof door te kunnen geven aan (hun) kinderen.

WJD Workshop
WJD Workshop

Organisaties waar ik dergelijke trainingen verzorg of aan meewerk zijn SamuelAdvies, Catholic Voices, het opGroeisymposium, Gift4Girls en individuele parochies.

Via lezingen, workshops en gastlessen belicht of behandel ik op verzoek specifieke onderwerpen binnen het katholieke geloof. De onderwerpen houden meestal verband met het beroep van (katholieke) journalist, het kunnen uitleggen van het katholieke geloof en opvoeding (met nadruk op seksuele opvoeding).

“When it comes to life, the critical thing is whether you take things for granted or take them with gratitude.”

citaat Gilbert K. Chesterton