Inspiratie

Moeder Teresa
Moeder Teresa

“Niet iedereen kan grote dingen doen, maar iedereen kan wel iets kleins doen met een groot hart.” (Moeder Teresa)

In de teksten en programma’s die ik maak, stop ik veel energie. De betref­fende tekst zie ik namelijk als het resultaat van een proces, van een ‘samenwerking’ tussen de geïn­ter­viewde / de bron / het onderwerp en mijzelf. Ik ben slechts het doorgeefluik dat woorden heeft gegeven aan datgene wat de ander wil overbrengen.

Deze houding heeft alles te maken met het voorbeeld van mijn ouders en een aantal grote heiligen zoals paus Johannes Paulus II en Moeder Teresa. Voor ieder van hen waren dienstbaarheid en dankbaarheid een belangrijke leidraad.

“When it comes to life, the critical thing is whether you take things for granted or take them with gratitude.”

citaat Gilbert K. Chesterton